Gépjárműadó változás

Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Adózók!

Balsa Község Önkormányzata Adóhatóságaként tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.

Őstermelők figyelem!

„Az őstermelőknek a 2020-as év végén hatályát vesztő igazolványuk helyett nincs szükségük új őstermelői igazolvány kiváltására ahhoz, hogy 2021. január 1-től őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen.

A jogfolytonosság a törvény erejénél fogva megvalósul, mivel automatikusan őstermelőnek minősül, aki 2020. december 31. napján hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.

Újévi Polgármesteri Köszöntő!

2021-et írunk! Magunk mögött hagyva a 2020-as évet új nem várt szavakkal, kifejezésekkel lett gazdagabb szókincsünk. A „covid-19” rányomta bélyegét minden korosztály életére: a gyermekekére , fiatalokra, idősekre, a családokra és a dolgozó emberekre is. S hozzá kell tennem, az önkormányzatunk sem volt ebben a tekintetben  kivétel.

Feliratkozás a következőre: