Ugrás a tartalomra

Óvodai beiratkozás

TÁJÉKOZTATÁS 2021/2022-es nevelési évre történő Óvodai beiratkozással kapcsolatosan

Tájékoztatom a tisztelt szülőket, nevelőszülőket, hogy a BALSAI MESEHÁZ ÓVODA-ba történő beiratkozásra az alábbi módokon és időpontokban van lehetőség:

I. A járványügyi előírások szigorú betartásával az alábbi időpontokban van lehetőség a beiratkozásra személyesen az Óvoda épületében: 

 • 2021.04.26-án (hétfőn) 8.00-14.00-ig
 • 2021.04.27-én (kedden) 8.00-14.00-ig

A beiratkozásra kérjük hozza magával:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • szülő személyi igazolványát,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványt (gyermek és szülő)
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, 
 • hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozatot
 • tartós betegségről szóló igazolást
 • a gyermekkel kapcsolatos bármilyen szakvéleményt.

II. Online formában az alábbi e-mail címre történő bejelentkezési szándék megküldésével, és a lehetőség szerint a szükséges dokumentumok csatolásával van lehetőség: 

balsaovoda@gmail.com

Kérem,  amennyiben lehetőség van rá a beiratkozási szándék jelzésével egyidejűleg csatolják a fent említett dokumentumokat. Amennyiben nem tudják a dokumentumokat csatolni, akkor a dokumentumon szereplő, beiratkozáshoz szükséges adatokat az e-mailben tűntessék fel. 

További tudnivalók: 

- Kérjük jelezzék, ha a gyermek korai fejlesztésben vesz részt. 
- A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (1) és (2) 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Beiratkozással kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségen kérhetők:

 • Elektronikus úton: balsaovoda@gmail.com
 • Telefonon: 06 70 36 50 529- es telefonszámon (Urbán Tímea óvodavezető)

Sok szeretettel várunk minden gyermeket!

Balsa, 2021. március 26. 

Urbán Tímea
óvodavezető