Ugrás a tartalomra

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló

balsai 4/2 hrsz-úkivett beépítetlen terület művelési ágú 569 m2 nagyságú ingatlan, illetve a
balsai 5/2. hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 744 m2 nagyságú ingatlan 

értékesítését határozta el.

balsai 4/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésének irányára: 672.000 Ft
A balsai 5/2. hrsz-ú ingatlan értékesítésének irányára: 880.000 Ft

A felhívásra jelentkezőnek a vételi szándékot, azaz az ajánlatát a felkínált ár megjelölésével és azzal a nyilatkozattal, hogy a vételár megfizetését a vevő legkésőbb 2020. december 28-ig vállalja- írásban kell benyújtani (személyesen, vagy postai úton) a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal Balsai Kirendeltségéhez (4468 Balsa, Fő tér 1.) oly módon, hogy az ajánlat eredeti példánya legkésőbb 2020. november 16-án 16 óráig megérkezzen a megjelölt címre.

Az ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű vételár. Az ajánlatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a felhívásra jelentkező mindkét ingatlanra ajánlatot tesz, és az ajánlatban szereplő vételár meghaladja a független értékbecslő által meghatározott ingatlanforgalmi értéket.

Az értékesítéssel kapcsolatosan részletesebb információ Somogyi Szilvia polgármestertől kérhető személyesen, vagy a +36 30 465-1464-es telefonszámon, illetve elektronikusan a onkormanyzatbalsa@gmail.com e-mail címen.

Balsa Község Önkormányzata