Ugrás a tartalomra

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló - balsai 119 hrsz-ú, természetben 4468 Balsa, Szabolcsvezér utca 10. szám alatt található „Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” rendeltetésű - azonban Balsa Község Önkormányzata által nem lakhatási célú ingatlanként használt - ingatlan értékesítését határozta el.

balsai 119 hrsz-ú ingatlan értékesítésének irányára: 2.800.000 Ft

A felhívásra jelentkezőnek a vételi szándékot, azaz az ajánlatát a felkínált ár megjelölésével és azzal a nyilatkozattal, hogy a vételár megfizetését a vevő legkésőbb 2020. december 28-ig, (amennyiben az ingatlan megvásárlásához hitel is kapcsolódik 2021. január 31-ig) vállalja- írásban kell benyújtani (személyesen, vagy postai úton) a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal Balsai Kirendeltségéhez (4468 Balsa, Fő tér 1.) oly módon, hogy az ajánlat eredeti példánya legkésőbb 2020. november 16-án 16 óráig megérkezzen a megjelölt címre.

Az ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű vételár.

Az értékesítéssel kapcsolatosan részletesebb információ Somogyi Szilvia polgármestertől kérhető személyesen, vagy a 06 30 465 1464-es telefonszámon, illetve elektronikusan a onkormanyzatbalsa@gmail.com e-mail címen.

Balsa Község Önkormányzata