Ugrás a tartalomra

Házi komposztálók lakosság részére

BALSA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK
39/2021. (V.19) határozata
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás által rendelkezésre bocsátott házi komposztálók lakosság részére történő kiosztása elvének meghatározása

Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi határozatot hozom:

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás által a KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítószámú projekt terhére beszerzett, és Balsa település részére rendelkezésre bocsátott 64 db házi komposztáló edény a balsai lakosok részére az alábbi elvek mentén kerül használatra átadásra:

 1. a házi komposztáló edény csak lakóingatlanok tekintetében vehető igénybe
 2. a házi komposztáló edényt csak természetes személy veheti igénybe
 3. 1 lakóingatlanra 1 db komposztáló edény vehető igénybe
 4. a házi komposztáló edény külön térítési díj nélkül vehető igénybe
 5. a házi komposztáló edényt a lakosság használatra veszi igénybe
 6. a használatra átvevő jó gazda gondosságával köteles a házi komposztáló edény állagát megőrizni, az edény használatát biztosítani
 7. a használatra átvett házi komposztáló edény meghibásodásáról, megrongálódásáról a használtra átvevő a hiba észlelését követően azonnal értesíteni köteles Balsa Község Önkormányzatát.
 8. a házi komposztáló edény kérelem alapján vehető igénybe
 9. a házi komposztáló edény használatára vonatkozó tájékoztató, illetve kérelem 2021.05.21-ig kerül eljuttatására Balsa Község lakói részére
 10. a házi komposztáló edény igénybevételére vonatkozó kérelmeket 2021.05.25.-től lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba (Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal Balsai Kirendeltsége) 4468 Balsa, Fő tér 1. szám alá.
 11. A kérelmeket a döntéshozó a beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló edényzet erejéig bírálja el.

Balsa, 2021. május 19.

Somogyi Szilvia
polgármester